MUNKATÁRSAINK

 

DR. HAVAS-SÁGHY GÁBOR


 

DR. ARATÓ MÁRK

DR. DABASI ZSÓFIA

DR. PÁRKAI DÁNIEL

DR. GORTVA KARINA

DR. JUHÁSZ BEÁTA

DR. TASKÓ LILLA

DR. HAVAS-SÁGHY GÁBOR

 
DR. HAVAS-SÁGHY GÁBOR

Dr. Havas-Sághy Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett ügyvéd, info-kommunikációs szakjogász, az iroda vezetője.

Egy több generációs jogászcsalád legfiatalabb sarjaként tanulmányai során már egészen korán a gazdaság és politika felé terelődött érdeklődése.

A jog és államtudományi diplomát a PPKE-JÁK-n szerezte, azonban egyetemi évei alatt részt vett a San Franciscói Egyetem jogi karának nyári-egyetemi oktatásán, valamint 1 évet töltött ösztöndíjjal a Hollandiában, Nijmegenben található Radboud Universitat jogi karán. Az egyetem alatt gyakornoki idejét a Freshfields Bruckhaus & Deringer Oppenheim és Társai Ügyvédi Irodában töltötte, értékes tapasztalatokat szerezve a nemzetközi jog, a nemzetközi klientúra kezelés kapcsán. Szakdolgozatának anyagát (amelynek tárgya az Európai Unió szerződéses kapcsolatrendszere az Andesi Közösséggel volt) Hollandiában és Kolumbiában gyűjtötte, valamint kutatott és tanulmányokat folytatott a Los Andes – és Nacional de Colombia egyetemeken. Az egyetem utolsó évében kezdett dolgozni a Reiniger Ügyvédi Irodában, mint jogi asszisztens.

A jogi diploma abszolválását követően fenti tapasztalatokat jól használva és tovább kamatoztatva dolgozott először a Reiniger Ügyvédi Irodában, majd a Gayer és Társai Ügyvédi Irodában, ahol volt szerencséje együtt dolgozni Dr. Gayer Gyula nagytekintélyű és nemzetközi szinten ismert és elismert ügyvéddel. Időközben különálló diplomát szerzett a University of Abertay Dundee-n Europai Üzleti Jog LLB with Honours minősítéssel, valamint elvégezte a Dundee University, Business School Enterprise Gym intézményének vállalkozás fejlesztési képzését.

2010 novemberében döntött úgy, hogy saját ügyvédi irodát alapít, bízva abban, hogy a hosszú évek alatt legfontosabbnak megismert erények, azaz a megbízhatóság és gyorsaság, precizitás és ügyfélbarát munkavégzés, valamint a modern technika és a klasszikus ügyvédi hivatásra vonatkozó elvárások jegyében történő szolgáltatás a megfelelő forma ebben a hivatásban.

Kétéves képzés keretében info-kommunikációs szakjogász (LLM) képesítést szerzett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Informatikai- és Kommunikációs Jogi Tanszékén. 

Aktív előadó és work-shop-ok rendszeres résztvevője. Tanulva tanít és tanítva tanul.

 

 

Nyelvtudás

 • Angolul felsőfokú szakmai szinten beszél
 • Spanyolul tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezik
 • Németül ért és olvas

Dr. Arató Márk

 
Dr. Arató Márk
2018-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem – Állam és Jogtudományi Karán jogász szakon. A jogi egyetem előtt az ELTE – Társadalomtudományi Karán szerzett diplomát Nemzetközi Tanulmányok szakon 2012-ben. Jogi tanulmányai során különösen a polgári és pénzügyi jog, valamint a  szellemi alkotások joga iránt kezdett el érdeklődni.

 

Jogi szakdolgozatát 2018. elején írta,  „A szoftver szerzői jogi kérdései és szabályozása” címmel, melyben a szoftver digitális jellegéből fakadó sajátosságok és a szerzői jog megoldási módszereinek összefonódását kutatta.

Gyakornoki idejét a Burai-Kovács, Perlaki, Stanka, Szikla és Társai Ügyvédi Irodánál töltötte, ahol főképp pénzügyi joggal és devizahitelekkel kapcsolatos ügyekkel foglalkozott.

A diploma megszerzését követően, 2018. júliusától ügyvédejöltként dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodánál.

 

Nyelvtudás

 • Angolul tárgyalóképes, felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezik.
 • Spanyolul társalgási szinten beszél, középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezik.

Dr. Dabasi Zsófia

 
Dr. Dabasi Zsófia

2014-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán. Jogi tanulmányaival párhuzamosan 2013-ban az ELTE alapképzési szakán politológus szakképzettséget szerzett.

Gyakornoki idejét a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészségen töltötte, valamint egy városi önkormányzat működésébe is betekintést nyert. Közvetlenül a jogi diploma megszerzését követőn egy budapesti ügyvédi irodában helyezkedett el ügyvédjelöltként. Jelentős tapasztalatot szerzett mind a peres, mind a peren kívüli képviselet területén, beleértve a polgári jog – elsősorban gazdasági jog, munkajog, ingatlanjog, kereskedelmi jog, végrehajtási jog, családi jog, öröklési jog területét illetve a büntetőjog területén felmerő változatos ügyek vonatkozásában.

Releváns szakmai tapasztalatokkal rendelkezik a szellemi alkotások (elsősorban szerzői jog, védjegyjog) jogterületén és az adatvédelem területén is.

 1. októberétől a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédjelöltje.

2018-ban az ELTE posztgraduális képzésén szerzett családjogi szakjogász képesítést (LLM).

2019-től ügyvédként dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában.

 

Nyelvtudás

 • angol “C” típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezik,
 • német “C” típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezik

Dr. Párkai Dániel

 
Dr. Párkai Dániel

A Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd, 2014-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán.

Egyetemi évei alatt a kötelező szakmai gyakorlatát egy kisebb budapesti ügyvédi irodában jogi asszisztensi munkakörben töltötte, közel egy év időtartamban. Gyakornoki ideje alatt hasznos tapasztalatokra tett szert az ingatlanjog, a gazdasági társaságok joga, valamint az egyéb klasszikus polgári jogi jogterületeken. Önálló munkavégzéshez szükséges tapasztalatait már itt elkezdte elsajátítani, és angol nyelven is végrehajtott feladatokat.

Ügyvédjelölti, majd ügyvédi munkája során – az Ügyvédi Iroda profiljába illeszkedően – jelentős tapasztalatot szerzett az információ-technológia, a szellemi alkotások joga és a gazdasági jog területén. Emellett napi feladatai közé tartozik a fizetésképtelenségi eljárások és ingatlanügyek vitele is.

2014. decembere óta dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában, mint ügyvédjelölt.

2019-től ügyvédként dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában.

2020-ban info-kommunikációs szakjogász képzettséget (LLM) szerzett.

 

Nyelvtudás

 • Angolul tárgyalóképes felsőfokú „C” nyelvvizsgával rendelkezik.

Dr. Gortva Karina

 
Dr. Gortva Karina

2022-ben jeles minősítésű diplomával végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogász szakán.

 

2019 őszén egy félévet töltött ösztöndíjjal Franciaországban, a Lyon Catholic University képzésén. Gyakornoki idejét a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészségen töltötte, valamint 2021. júniusától egyetemi tanulmányai mellett gyakornokként dolgozott a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában, ahol széleskörű tapasztalatra tett szert klasszikus polgári jogi jogterületeken. Egyetemi tanulmányai során különösen a polgári jog, a nemzetközi köz- és magánjog és európajog iránt kezdett el érdeklődni. Diplomamunkáját „A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások” címmel írta, melyben elsősorban az Európai Unió jogszabályi rendszerében vizsgálta a nemzetközi kapcsolódási pontokkal rendelkező vállalkozásokat érintő fizetésképtelenségi jog harmonizációjára való törekvést. 2022. októberétől dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában ügyvédjelöltként, ahol különösen a társasági jog, munkajog, ingatlanjog és családjog területeit érintő ügyek iránt érdeklődik.

Nyelvtudás

 • Angol „C” típusú felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik
 • Franciául társalgási szinten beszél.

Dr. JuhásZ BeÁTA

 
Dr. Juházs Bea

2022-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karának jogász szakán.

 

Egyetemi tanulmányai mellett, 2021. júniustól gyakornoki pozícióban dolgozott a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában, ahol széleskörű betekintést nyert klasszikus polgári jogi jogterületeket érintő feladatok vitelébe. Tapasztalatot szerzett angol nyelvű jogi munkavégzésben is. Diplomamunkáját a „A kényszergyógykezelés foganatosítása hazánkban az európai követelmények tükrében” címmel írta az egyetem Büntető Anyagi, Eljárásjogi és Végrehajtási Jogi Tanszékére. Kutatása során mind a hazai, mind az európai szabályok rendszerében vizsgálat tárgyává tette a büntetőjogi intézkedést, elemzése középpontjában állt a kényszergyógykezelés jogrendszerbeli helye a büntetőjog és egészségügyi jog határmezsgyéjén. 2022 őszétől ügyvédjelöltként dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában, ahol különösen a társasági jog, ingatlanjog, családjog és munkajog területeit érintő ügyek iránt érdeklődik.

Nyelvtudás

 • Angol „C” típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezik
 • Német „C” típusú felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik

Dr. Taskó Lilla

 
Dr. Gortva Karina

2023. júniusában szerzett diplomát jogász szakon az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, summa cum laude minősítéssel.

Egyetemi szakmai gyakorlati idejét egy klasszikus polgári joggal foglalkozó ügyvédi irodában töltötte, ezt követően 2022. februárjától a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában dolgozott gyakornokként. A 2022/23-as tanév 1. félévét Erasmus+ ösztöndíjjal a Lisszaboni Egyetem Jogi Karán töltötte, angol nyelvű tanulmányi mobilitás keretein belül.

Egyetemi tanulmányai alatt különösen a polgári jog, ezen belül a családi jog, öröklési jog és gazdasági társaságok joga iránt kezdett el érdeklődni. Szakdolgozatát „A nem konvencionális családmodellben élők örökbefogadással kapcsolatos jogi kihívásai Magyarországon és Európában” címmel írta a Polgári Jogi Tanszékhez.

2023. szeptemberétől az ELTE-ÁJK Polgári Jogi Tanszékének PhD hallgatója, családi joggal, ezen belül különösen örökbefogadással kapcsolatos kutatásait az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának képzésén folytatja.

2023. őszétől ügyvédjelöltként dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában.

Nyelvtudás

 • Angol „C” típusú felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik
 • Német „C” típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezik

Szoftvertesztelés fontossága

2024-02-01
Szoftvertesztelés fontossága

A szoftvertesztelés szinte elengedhetetlen része a szoftverfejlesztésnek és létfontosságú alkotóeleme a szoftver megbízhatóságának és az erőforrások optimalizálásának. Hogyan érdemes lefolytatni, és a fejlesztés melyik részén célszerű bevonni a tesztelés faktorát?

Cikkünkben ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Bővebben

NIS2 irányelv a gyakorlatban

2024-01-30
NIS2 irányelv a gyakorlatban

Az adathalász támadások egyre gyakoribbá váltak a digitalizáció rohamszerű fejlődésével. Az EU tagállamoknak 2024. október 17-ig kell átültetniük az új kibervédelmi irányelvet a saját jogrendszerükbe. Az érintett ágazatokon belül, néhány kivétellel minden közepes- és nagyvállalatnak meg kell felelnie a szabályozásnak. Cikkünkben a NIS2 irányelvvel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat szedtük össze!

Bővebben

A ChatGPT-vel összefüggő adatvédelmi aggályok - Könnyen hozzáférhetnek az adatainkhoz?

2024-01-05
A ChatGPT-vel összefüggő adatvédelmi aggályok - Könnyen hozzáférhetnek az adatainkhoz?

Az utóbbi időben a vállalatok világszerte generatív mesterséges intelligencia (GenAI) megoldásokat vezettek be, adataik hatékony és egyszerű kezelése és átláthatósága érdekében. Mivel a legtöbb esetben a GenAI-modellnek "hosszú távú memóriával" kell rendelkeznie, szinte minden vállalati megoldáshoz szükség van egy vektoradatbázisra, amelyet a modell futásidőben lekérdezhet a felhasználói kérdés megválaszolásához szükséges kontextus eléréséhez.

Azonban az eddig rendkívül biztonságosnak hitt megoldás egy olyan kellemetlen igazságot rejt, amely hatalmas adatvédelmi aggályokat vethet fel.

Bővebben

Állunk rendelkezésére az információs technológiával kapcsolatos jogi kérdések tekintetében!

Kapcsolat