MUNKATÁRSAINK

 

DR. HAVAS-SÁGHY GÁBOR


 

DR. SZÉKELY TÍMEA

DR. ARATÓ MÁRK

DR. DABASI ZSÓFIA

DR. PÁRKAI DÁNIEL

DR. GORTVA KARINA

DR. JUHÁSZ BEÁTA

DR. HAVAS-SÁGHY GÁBOR

 
DR. HAVAS-SÁGHY GÁBOR

Dr. Havas-Sághy Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett ügyvéd, info-kommunikációs szakjogász, az iroda vezetője.

Egy több generációs jogászcsalád legfiatalabb sarjaként tanulmányai során már egészen korán a gazdaság és politika felé terelődött érdeklődése.

A jog és államtudományi diplomát a PPKE-JÁK-n szerezte, azonban egyetemi évei alatt részt vett a San Franciscói Egyetem jogi karának nyári-egyetemi oktatásán, valamint 1 évet töltött ösztöndíjjal a Hollandiában, Nijmegenben található Radboud Universitat jogi karán. Az egyetem alatt gyakornoki idejét a Freshfields Bruckhaus & Deringer Oppenheim és Társai Ügyvédi Irodában töltötte, értékes tapasztalatokat szerezve a nemzetközi jog, a nemzetközi klientúra kezelés kapcsán. Szakdolgozatának anyagát (amelynek tárgya az Európai Unió szerződéses kapcsolatrendszere az Andesi Közösséggel volt) Hollandiában és Kolumbiában gyűjtötte, valamint kutatott és tanulmányokat folytatott a Los Andes – és Nacional de Colombia egyetemeken. Az egyetem utolsó évében kezdett dolgozni a Reiniger Ügyvédi Irodában, mint jogi asszisztens.

A jogi diploma abszolválását követően fenti tapasztalatokat jól használva és tovább kamatoztatva dolgozott először a Reiniger Ügyvédi Irodában, majd a Gayer és Társai Ügyvédi Irodában, ahol volt szerencséje együtt dolgozni Dr. Gayer Gyula nagytekintélyű és nemzetközi szinten ismert és elismert ügyvéddel. Időközben különálló diplomát szerzett a University of Abertay Dundee-n Europai Üzleti Jog LLB with Honours minősítéssel, valamint elvégezte a Dundee University, Business School Enterprise Gym intézményének vállalkozás fejlesztési képzését.

2010 novemberében döntött úgy, hogy saját ügyvédi irodát alapít, bízva abban, hogy a hosszú évek alatt legfontosabbnak megismert erények, azaz a megbízhatóság és gyorsaság, precizitás és ügyfélbarát munkavégzés, valamint a modern technika és a klasszikus ügyvédi hivatásra vonatkozó elvárások jegyében történő szolgáltatás a megfelelő forma ebben a hivatásban.

Kétéves képzés keretében info-kommunikációs szakjogász (LLM) képesítést szerzett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Informatikai- és Kommunikációs Jogi Tanszékén. 

Aktív előadó és work-shop-ok rendszeres résztvevője. Tanulva tanít és tanítva tanul.

 

 

Nyelvtudás

 • Angolul felsőfokú szakmai szinten beszél
 • Spanyolul tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezik
 • Németül ért és olvas

Dr. Székely Tímea

 
Dr. Székely Tímea

2011-ben szerezte diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Kar, jogász szakán. A diploma megszerzését követően, érdeklődési területének megfelelően ügyvédjelöltként klasszikus polgári jogi ügyekkel kezdett el foglalkozni.

Kezdetben a felszámolási – és csődeljárások valamint a földügyek vitelében, majd közigazgatási eljárások – jellemzően szerencsejáték jogi – és a gazdasági jog területén szerzett tapasztalatot. Céljául tűzte ki, hogy megalapozott szakmai tudással nézzen szembe a jogi szakvizsga magas elvárásainak, melyet 2017-ben – gazdasági jogi részt illetőn szóbeli dicsérettel –  abszolvált.

2018. áprilisától dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában ügyvédként, ahol a klasszikus polgári jogi ügyek vitele mellett adatvédelmi ügyek kezelésében is közreműködik állandó jelleggel.

Sikerének kulcsát állandó szakmai fejlődésében látja, 2020. januárjában az ELTE posztgraduális képzésének keretében adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász (LLM) képzettséget szertett.

 

Nyelvtudás

 • angol „C” típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Dr. Arató Márk

 
Dr. Arató Márk
2018-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem – Állam és Jogtudományi Karán jogász szakon. A jogi egyetem előtt az ELTE – Társadalomtudományi Karán szerzett diplomát Nemzetközi Tanulmányok szakon 2012-ben. Jogi tanulmányai során különösen a polgári és pénzügyi jog, valamint a szellemi alkotások joga iránt kezdett el érdeklődni.

 

Jogi szakdolgozatát 2018. elején írta, „A szoftver szerzői jogi kérdései és szabályozása” címmel, melyben a szoftver digitális jellegéből fakadó sajátosságok és a szerzői jog megoldási módszereinek összefonódását kutatta.

Gyakornoki idejét a Burai-Kovács, Perlaki, Stanka, Szikla és Társai Ügyvédi Irodánál töltötte, ahol főképp pénzügyi joggal és devizahitelekkel kapcsolatos ügyekkel foglalkozott.

A diploma megszerzését követően, 2018. júliusától ügyvédejöltként dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodánál.

 

Nyelvtudás

 • Angolul tárgyalóképes, felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezik.
 • Spanyolul társalgási szinten beszél, középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezik.

Dr. Dabasi Zsófia

 
Dr. Dabasi Zsófia

2014-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán. Jogi tanulmányaival párhuzamosan 2013-ban az ELTE alapképzési szakán politológus szakképzettséget szerzett.

Gyakornoki idejét a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészségen töltötte, valamint egy városi önkormányzat működésébe is betekintést nyert. Közvetlenül a jogi diploma megszerzését követőn egy budapesti ügyvédi irodában helyezkedett el ügyvédjelöltként. Jelentős tapasztalatot szerzett mind a peres, mind a peren kívüli képviselet területén, beleértve a polgári jog – elsősorban gazdasági jog, munkajog, ingatlanjog, kereskedelmi jog, végrehajtási jog, családi jog, öröklési jog területét illetve a büntetőjog területén felmerő változatos ügyek vonatkozásában.

Releváns szakmai tapasztalatokkal rendelkezik a szellemi alkotások (elsősorban szerzői jog, védjegyjog) jogterületén és az adatvédelem területén is.

 1. októberétől a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédjelöltje.

2018-ban az ELTE posztgraduális képzésén szerzett családjogi szakjogász képesítést (LLM).

2019-től ügyvédként dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában.

 

Nyelvtudás

 • angol “C” típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezik,
 • német “C” típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezik

Dr. Párkai Dániel

 
Dr. Párkai Dániel

A Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd, 2014-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán.

Egyetemi évei alatt a kötelező szakmai gyakorlatát egy kisebb budapesti ügyvédi irodában jogi asszisztensi munkakörben töltötte, közel egy év időtartamban. Gyakornoki ideje alatt hasznos tapasztalatokra tett szert az ingatlanjog, a gazdasági társaságok joga, valamint az egyéb klasszikus polgári jogi jogterületeken. Önálló munkavégzéshez szükséges tapasztalatait már itt elkezdte elsajátítani, és angol nyelven is végrehajtott feladatokat.

Ügyvédjelölti, majd ügyvédi munkája során – az Ügyvédi Iroda profiljába illeszkedően – jelentős tapasztalatot szerzett az információ-technológia, a szellemi alkotások joga és a gazdasági jog területén. Emellett napi feladatai közé tartozik a fizetésképtelenségi eljárások és ingatlanügyek vitele is.

2014. decembere óta dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában, mint ügyvédjelölt.

2019-től ügyvédként dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában.

2020-ban info-kommunikációs szakjogász képzettséget (LLM) szerzett.

 

Nyelvtudás

 • Angolul tárgyalóképes felsőfokú „C” nyelvvizsgával rendelkezik.

Dr. Gortva Karina

 
Dr. Gortva Karina

2022-ben jeles minősítésű diplomával végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogász szakán.

 

2019 őszén egy félévet töltött ösztöndíjjal Franciaországban, a Lyon Catholic University képzésén. Gyakornoki idejét a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészségen töltötte, valamint 2021. júniusától egyetemi tanulmányai mellett gyakornokként dolgozott a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában, ahol széleskörű tapasztalatra tett szert klasszikus polgári jogi jogterületeken. Egyetemi tanulmányai során különösen a polgári jog, a nemzetközi köz- és magánjog és európajog iránt kezdett el érdeklődni. Diplomamunkáját „A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások” címmel írta, melyben elsősorban az Európai Unió jogszabályi rendszerében vizsgálta a nemzetközi kapcsolódási pontokkal rendelkező vállalkozásokat érintő fizetésképtelenségi jog harmonizációjára való törekvést. 2022. októberétől dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában ügyvédjelöltként, ahol különösen a társasági jog, munkajog, ingatlanjog és családjog területeit érintő ügyek iránt érdeklődik.

Nyelvtudás

 • Angol „C” típusú felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik
 • Franciául társalgási szinten beszél.

Dr. JuhásZ BeÁTA

 
Dr. Juházs Bea

2022-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karának jogász szakán.

 

Egyetemi tanulmányai mellett, 2021. júniustól gyakornoki pozícióban dolgozott a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában, ahol széleskörű betekintést nyert klasszikus polgári jogi jogterületeket érintő feladatok vitelébe. Tapasztalatot szerzett angol nyelvű jogi munkavégzésben is. Diplomamunkáját a „A kényszergyógykezelés foganatosítása hazánkban az európai követelmények tükrében” címmel írta az egyetem Büntető Anyagi, Eljárásjogi és Végrehajtási Jogi Tanszékére. Kutatása során mind a hazai, mind az európai szabályok rendszerében vizsgálat tárgyává tette a büntetőjogi intézkedést, elemzése középpontjában állt a kényszergyógykezelés jogrendszerbeli helye a büntetőjog és egészségügyi jog határmezsgyéjén. 2022 őszétől ügyvédjelöltként dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában, ahol különösen a társasági jog, ingatlanjog, családjog és munkajog területeit érintő ügyek iránt érdeklődik.

Nyelvtudás

 • Angol „C” típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezik
 • Német „C” típusú felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik

Mesterséges Intelligencia fejlesztésére vonatkozó jogszabályok

2023-09-13
Mesterséges Intelligencia fejlesztésére vonatkozó jogszabályok

A mesterséges intelligencia fejlődése és széleskörű felhasználása napjainkban egyre jelentősebbé válik, ez pedig számos adatvédelmi, versenyjogi és etikai kérdést vet fel. Az AI-ban rejlő lehetőségek kiaknázása, a versenyképesség előmozdítása és az állampolgárok jogainak védelme érdekében szükségszerű a megfelelő szabályozási környezet kialakítása. A jogi szabályozással kapcsolatos elvárás kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a szabályozás nem megfelelő volta különböző jogsértésekhez vezethet, illetve a jövőbeli fejlődés gátja is lehet.

Cikkünkben az AI fejlesztőkkel szemben támasztott jogi szabályozásokat foglaljuk össze.

Bővebben

Az AI és a Blockchain összefonódása lehet az új Spotify?

2023-08-30
Az AI és a Blockchain összefonódása lehet az új Spotify?

Az AI-ról és blockchain-ről általában

A mesterséges intelligencia (AI) és a blokklánc (blockchain) szinergiája forradalmasíthatja a zeneipart azáltal, hogy bővíti a művészek eszköztárát a kreatív munkára, miközben megőrzi az átláthatóságot és az alkotók közötti tisztességes bevételelosztást. Az AI által generált zeneszámok milliós nézettséget érnek el a YouTube-on, a TikTok-on és a Spotify-on. A mesterséges intelligencia rohamléptekkel veszi be a zeneipart. Új lehetőségeket nyit a zenei alkotók előtt, de ezek a lehetőségek komoly kihívásokkal járnak.

Vajon a mesterséges intelligencia által generált tartalom átveszi az emberi alkotás helyét? Hogyan vehetik fel a művészek a versenyt a robotokkal? És hogy jön a képbe a blokklánc technológia? Ebben a cikkünkben kiderül.

A mesterséges intelligenciát egyre gyakrabban használják eszközként új dalok létrehozására vagy meglévő zenei tartalmak utánzására. Ezért egyre nehezebb megkülönböztetni az ember által létrehozott zenét az AI által létrehozott tartalomtól. Hogyan is működik pontosan a generatív mesterséges intelligencia? Az AI technológia nagy mennyiségű adatot gyűjt az interneten. Feldolgozza azokat, tanul belőlük, és használja őket új dalok létrehozására. A mesterséges intelligencia drámaian csökkentheti a produktum elkészítésének idejét és költségeit is. Minden eddiginél megfizethetőbbé teszi a zenei alkotást.

Bővebben

Újabb internetes csalások – Figyeljünk a gyanús megkeresésekre!

2023-07-28
Újabb internetes csalások – Figyeljünk a gyanús megkeresésekre!

Az informatikai bűnözés és azon belül az adathalászat terjedése a modern világ egy új és egészen sajátos jelensége. A technológia fejlődése lehetővé tette, hogy akár mindenféle személyes kapcsolat nélkül, hamis adatok közlésével, az elkövetőknek lehetősége legyen hatalmas gazdasági és társadalmi károkat okozó bűncselekmények elkövetésére. Az adathalászat az informatikai bűnözés egyik legelterjedtebb elkövetési formája, mely terület az online csalások több mint 40%-át teszi ki.

Jelen cikkünk célja az adathalászat legfontosabb jellemzőinek bemutatása, illetve azon trendek és a konkrét adathalász módszerek kifejtése, amelyek elősegíthetik a bűnözés e formájának megértését és hozzájárulhatnak az adathalászat elleni védekezéshez!

Bővebben

Állunk rendelkezésére az információs technológiával kapcsolatos jogi kérdések tekintetében!

Kapcsolat