Magyarországon a drónok használatáról szóló egyik legfontosabb jogszabály a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (Ltv.). A drónhasználat európai szintű szabályozásáról szóló korábbi cikkünkben írtaknak megfelelően a drónhasználat szabályozásáról szóló Uniós irányelv meghatározza azon alapelveket, célokat és kereteket, melyekhez a tagállamok saját szabályozásukat kötelesek igazítani. Ennek megfelelően az Országgyűléshez benyújtották az Ltv. módosításáról szóló törvényjavaslatot. Cikkünkben a javaslat legfontosabb rendelkezéseit – és így a várható szabályozás lényegét – foglaljuk össze.  

A drónok használatával kapcsolatos alapvető szabályokat korábban az európai uniós polgári légiközlekedés korábbi alapkódexeként számon tartott, ún. „régi” EASA Basic Regulation határozta meg, ami a 150 kg feletti pilóta nélküli légi járműveket (drónok) Uniós, az ez alatti súllyal rendelkező drónokat pedig tagállami szabályozási szintre utalta. A rendelet részleteiről ezen és ezen a linken elérhető korábbi cikkeinkben olvashat!

Az javaslat alapján az új szabályozás 2021. január 1-én hatályba.

A javaslat által érintett legfontosabb témakörök

A javaslat először is egy sor adminisztrációs kötelezettség előírásával kezdi rendelkezéseit, melyek mind a drónra, mint az azt birtokló és használó személyekre különböző szabályokat írnak elő. A drónokat és az azt használó személyeket a jövőben egy egységes nyilvántartás tartalmazná, mely egyszerűbbé tenné a szabályok követésének ellenőrzését.

 

A légtér meghatározása

Az új törvényjavaslat a légteret három kategóriába sorolja. Ezek a  légiközlekedésre alkalmas; a tilos; valamint a korlátozottan igénybe vehető légterek. A drónok jövőbeli használatának lehetősége értelemszerűen az elnevezéseknek megfelelően alakul majd, fontos azonban rögzíteni, hogy még a légiközlekedésre alkalmas légterekben is csak a jogszabály előírásainak megfelelő engedélyekkel és protokollt követve lesz lehetőség a drón használatára. Az egyes zónák felosztása a légiközlekedésért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, valamint egyes esetekben a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésében kerülnek majd meghatározásra.

 

Telefonos applikáció és honlap létrehozása

A javaslat a drón használatot megkönnyítő, szabályokat, értesítéseket és figyelmeztetéseket közvetítő alkalmazást kíván bevezetni a drónt használók számára. Az alkalmazást a  HungaroControl Zrt. által tervezik üzemeltetni, és néhány kivételtől eltekintve az alkalmazás használata kötelező lesz. Kiskorúak számára az alkalmazás használatához törvényes képviselőjük közreműködése is szükséges.

Az applikáció használata során a pilóta tájékozódhat az esetleges műveletek korlátozásáról, illetve a korlátozott vagy tiltott területek elhelyezkedéséről. Ha az alkalmazás bármilyen okból nem használható, a drónt tilos használni.

§ Tudta? Amennyiben nem tesz eleget a drónhasználatra vonatkozó előírásoknak, a hatóságok akár elektronikus úton, vagy akár fizikai eszközökkel (pl. elfogó drón, háló stb.) leszállásra kényszeríthetik eszközét!

Drónhasználat és személyiségi jogok

A javaslat szerint a magánélethez való alapvető jog, a magánlakás és magánszféra fokozott védelme érdekében szükséges a drónok használatának korlátozása. A rendelkezés értelmében a jövőben csupán eseti légtérben lehet drónokat alkalmazni.

Az Alaptörvény VI. cikkével összhangban a törvényjavaslat indokolása szerint a drónok lakott területek feletti használata önmagában is alkalmas a nyugalom zavarására, azonban ha további jogellenes használat is megvalósul, pl. felvétel készítés és közzététel már megvalósíthat olyan fokú jogsérelmet ami ellen szükséges a szigorúbb állami fellépés. Ennek megfelelően a jogellenes drónhasználók komoly szankciókra számíthatnak.

A drón használatra jogosult személyek köre

A javaslat főszabály szerint a drón-tulajdonos felelősségre vonását írja elő szabálysértés bekövetkezése esetén, azonban a gépjárművekhez hasonlóan, amennyiben a tulajdonos – kvázi üzemben tartó – igazolja, hogy a drón jogtalanul került ki birtokából, mentesül az esetleges bírság megfizetése alól.

A szabályozás hatálya alá tartozik minden drón, melynek súlya a 120 grammot meghaladja, és amely 100 méternél nagyobb távolságra képes eltávolodni a drónt irányító személytől.

Az új szabályozás alapján a drón tulajdonosok abban az esetben vehetik igénybe a magyar légteret, ha a légiközlekedési hatóság őket nyilvántartásba vette, ezért szolgáltatási díjat kell fizetniük. Amennyiben valaki drónt kíván bérelni, szükséges a tulajdonos hozzájárulásának a nyilvántartásba vétele is. A használatba vétel átengedésének tényét minden esetben közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

 

Leszállásra való kényszerítés

A drón használata lakott terület felett csak erre vonatkozó kifejezett engedély esetén lesz jogszerű. Amennyiben használatával összefüggésben, személyhez fűződő jogok megsértése, vagy egyéb jogszerűtlen magatartás merülne fel, az polgári jogi jogkövetkezményeket vonhat maga után.

Nemzetbiztonság érdekből, valamint a közrend és a közbiztonság érdekében a drónt az arra feljogosított szervek leszállásra szólíthatják fel, vagy feltartóztathatják és meghatározott esetben elektronikai úton zavarhatják, valamint elektronikai vagy mechanikai úton földre kényszeríthetik. Ezeket az utasításokat a pilótáknak haladéktalanul követniük kell.

 

Szankciók

A javaslat igen szigorú szankciórendszert vezet be a jogszerűtlen drónhasználókkal szemben. A fokozatosság elvének figyelembe vételével mind a jogsértések szabálysértési (pl. magánlaksértés, becsületsértés szabálysértési alakzata), és a legsúlyosabb jogellenes magatartások (pl. személyes adattal visszaélés, tiltott adatszerzés) büntetőjogi jogkövetkezményt vonnak maguk után.

Fontos, hogy önmagában az engedély hiánya is megalapozza a drónhasználat jogszerűtlenségét. Tekintettel arra, hogy ez az esetkör is veszélyeztetheti a magánélet nyugalmát, új büntetőjogi tényállások rögzítésére kell számítani. Így például közlekedési szabálysértést követ el, aki lakott terület felett jogszerűtlenül drónt használ. Természetesen minősített esetnek minősül, amennyiben a jogosulatlan drónhasználat során kép- és/vagy hangfelvétel is készül.  

 

A drónhasználattal kapcsolatos részletes szabályokról hamarosan újabb cikkel jelentkezünk!

 

Amennyiben drónhasználattal vagy az információs technológia jogával kapcsolatos kérdése van, forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz!

Kövessen minket Facebook-on!
LinkedIn
LinkedIn
Share

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Weboldalunk működését úgynevezett cookie-k (sütik) segítik. A használt cookie-król és technológiákról Adatvédelmi Nyilatkozatunk nyújt részletesebb tájékoztatást. Weboldalunk megfelelő működését szükségszerű és statisztikát kezelő cookie-k teszik lehetővé. Az „elfogadás” gomb megnyomásával a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára. Amennyiben változtatni kíván a cookie beállításokon, azt böngészője beállításain keresztül teheti meg.

Bezárás