Az okos szerződések két fél között létrejött megállapodások, amelyek végrehajtása előre meghatározott instrukciókon alapul. Ezeket a megállapodásokat egy nyilvános felületen tárolják és a teljesítést egy eseményhez kötik a felek, akiknek akár még az anonimitása is biztosított. A szerződés gyakorlatilag saját magát hajtja végre, valamint annak tartalma a teljes folyamat alatt ellenőrizhető. Az ilyen szerződéseket kizárólag „gépek által olvasható módon”, azaz kódolással írják meg, ennek köszönhetően nem lehet kiskapukat kikötni, itt utalva korábbi hasonló témájú cikkünkre, azok automatizáltan, könyörtelenül véghajtódnak. A szakmai képviselők meglátása szerint az intelligens folyamatokon alapú szerződések már évtizedek óta léteznek, azonban azok ebben az új fejlesztési fázisban ismét fejlődni kezdtek, a blockchain technológiával párhuzamosan.

 

A Smart és a Ricardian szerződések elhatárolása

Ian Grigg pénzügyi kriptográfus, a Ricardian szerződés megalkotója, következőképpen definiálta a lényegét:

„egy kriptografikusan aláírt és hitelesített digitális szerződés, amely meghatározza az együttműködési feltételeket kettő vagy több fél között. Fontos, hogy ez mind ember, mind számítógép által olvasható és digitálisan aláírt legyen.”

Az előző definícióból még hangsúlyos eltérés nem következik, azonban vizsgáljuk meg közelebbről, mitől lesz a Ricardian a Smart tovább fejlesztett verziója.

§ A legfontosabb különbség abban áll, hogy a smart contracts hozzávetőlegesen úgy működik, mint egy automata, ahol a szükséges és változtathatatlan feltételek bekövetkezése esetén a szerződés célja realizálódik. Ezzel szemben a Ricardian contracts a jogi, akár ügyvéd által ellenjegyzett, dokumentumok gépi vetülete.

A fentebb kifejtettek szerint, a Ricardian minden fontos információt rögzít és a gépi, kóddal olvasható verziójának legfontosabb előfeltétele egy írásos jogi dokumentum. Részletesebb, több feltétel megadására ad keretet, ennélfogva több funkcióval és tényleges, bírói utón kikényszeríthető jogi kötőerővel rendelkezik, ellentétben a Smart contract által nyújtottakkal:

§ „A” megállapodást köt szóban „B”-vel;

§ „A” kötelezettséget vállal szolgáltatás határidőben történő teljesítésére „B” részére;

§ „B” vállalja az ellentételezést;

majd a szolgáltatást teljesítése esetén a szerződés levonja „B” számlájáról a szolgáltatás díját, természetesen mindezt blockchain hálózaton keresztül.

A két szerződés típus hibridjéről van szó, hiszen a Smart alapvetése hiánytalanul megvalósul (digitális térben való kezelés, kódolás, egyedi azonosítók, hálózati tagok verifikációja stb), azonban a Ricardian képes vis maior és más váratlan helyzetekre reagálni.

Míg az előzőt sokan a jogi szerződések forradalmának nevezték (de valójában ez azért túlzásnak tekinthető), addig utóbbi már ténylegesen annak tekinthető. Vis maior helyzetre (pl hacker támadás, áramkimaradás, halál eset) a Smart contract nem képes reagálni, de a Ricardian szerződésébe, jogi képviselő által rögzített feltétel, kitétel vagy klauzula képes az ilyen helyzetekre választ adni. Míg az okos szerződések valamely blockchain hálózaton keresztül valósíthatóak meg és csak gépi olvasásra alkalmasak, ennélfogva jogi kötőerejük emberi végrehajtást – külön eljárásban – feltételez, úgy a tovább fejlesztett verzió papír Ricardian szerződés előfeltétele és nem csak gépi olvasásra alkalmas jellege már vélelmezett polgári jogi igény érvényesítésére is alkalmas.

§ A feltételek részletessége, azok minden elemének figyelembe vétele megfelelő jogi védelmet nyújt a szerződő feleknek.

§ A Smart contract megváltoztathatatlansága is fel vet több odalú jogi problémát, hiszen hiba esetén, a szerződés jóhiszemű kijavítása, módosítása nem lehetséges.

 

A Ricardian contract működése

Az előző pontban kifejtett mechanizmus és ismertetők alapján, először is szükséges egy hagyományos jogi szerződés, majd ennek a papír alapú szerződésnek minden egyes elemét /feltételét dokumentálják az automatizálásra alkalmas blockchain hálózaton. A Smart contract bírói úton történő érvényesíthetősége lehetetlen jogi kötőerő hiányában, de ez a Ricardiannál realizálható. Rugalmassága, valamint gépi és papír alapú elérhetősége is biztosított, valamint a biztonságát az előd működéséből már jól ismert titkosított kulcs garantálja.

 

Gyakorlati alkalmazása

A Smart contract széleskörű elterjedésében hatalmas szerepet vállaló Ethereum hálózat utódja, az EOS, támogatja a Ricardian szerződések elterjedését. Azonban a legkézenfekvőbb példa az Opernbazaar platform, mely a felhasználók számára biztosít elektronikus kereskedelmi színteret. Az ügyletek legitimitását és jogi kötőerejét a Ricardian szerződések biztosítják, amelyeket a szerződő felek digitális kézjegyükkel látnak el. A Scidex és a Boscoin oldalak is a Ricardian szerződések feltöltésére és a platformjukon való alkalmazására hivatottak.

 

Hogyan tovább?

A szerződések Ricardian-szerű megvalósítása a jogrendszerek olvasatában már sokkal elfogadhatóbb verziót képvisel, hiszen valós jogi színtéren valósulhatna meg a jogi kérdések, viták eldöntése, de ezen a ponton meg kell jegyezni, hogy a Smart contractok esetében kifejtettek, úgy, mint a meggyorsuló, költséghatékony automata folyamat, teljes mértékben megvalósul, úgy, hogy a jogi garancia, érvényesíthetőség kétséget kizárón realizálható.

Az informatika képes volt közelíteni álláspontját és tovább fejleszteni a technológiát a jog adta keretrendszerhez, tehát most a jogalkotókon a sor, hogy kellő flexibilitással beemeljék a szerződések világába az innovatív megoldásokat.

 

 

Kövessen minket Facebook-on!
Facebook
Facebook
LinkedIn

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Weboldalunk működését úgynevezett cookie-k (sütik) segítik. A használt cookie-król és technológiákról Adatvédelmi Nyilatkozatunk nyújt részletesebb tájékoztatást. Weboldalunk megfelelő működését szükségszerű és statisztikát kezelő cookie-k teszik lehetővé. Az „elfogadás” gomb megnyomásával a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára. Amennyiben változtatni kíván a cookie beállításokon, azt böngészője beállításain keresztül teheti meg.

Bezárás