2019. október 25-én a Magyar Nemzeti bank közzétette új FinTech stratégiáját, mely a „Pénzügyi innováció és stabilitás” címet kapta. A stratégia célja, hogy támogassa a versenyképes és innovatív pénzügyi szolgáltatások bevezetését a hazai piacon, és növelje a pénzügyi rendszer hatékonyságát és stabilitását. Cikksorozatunk első részében a stratégia céljait és alapjait mutatjuk be.

Mi is az a FinTech?

A FinTech az angol „financial technology” azaz pénzügyi technológia kifejezés rövidítése, mely a modern informatikai eszközökkel végrehajtott pénzügyi tranzakciókat, és az azokhoz szükséges informatikai megoldásokat jelenti. A FinTech megoldások lényege, hogy a hagyományos pénzügyi tranzakciókhoz képest új, modern, kézenfekvőbb megoldásokat kínálnak. FinTech megoldások például a PayPal, a blockchain és a kriptovaluták, valamint a különböző crowdfunding megoldások.

 A szabályozó hatóságok is felismerték, hogy a FinTech megoldások alkalmazásának elterjedése egyre szélesebb körben érinti a pénzügyi közvetítő-rendszert. Az új FinTech stratégiával az MNB különböző szabályozói eszközökkel segíti a modern fizetési megoldások biztonságos, szabályozott keretek között történő bevezetését és használatát.

Miben jelenthet változást az irányelv a fogyasztók számára?

A különböző FinTech megoldások a magyar pénzügyi piacon az Uniós átlaghoz képest alacsony számban vannak jelen. Az új fizetési megoldások alkalmazása segítené az elektronikus fizetési lehetőségek megteremtését minden olyan helyzetben, ahol ma még leginkább a készpénzhasználat jellemző. A fogyasztók számára az elektronikus fizetési lehetőségek minél szélesebb körben való alkalmazása gyorsabb és biztonságosabb fizetéseket tenne lehetővé.

Az elektronikus fizetési megoldások szélesebb körben való elterjedése az MNB álláspontja szerint javítaná a vállalkozások finanszírozási helyzetét, növelné a pénzügyi közvetítő szektor versenyképességét, csökkentené a fizetések lebonyolításának költségét és ezáltal hozzájárulna a gazdaság növekedéséhez és versenyképességének javulásához is.

Az MNB stratégiája

Az MNB stratégiája egy rövid bevezetőt követően a magyar pénzügyi piac jelenlegi helyzetének bemutatása és elemzése után a várható és az optimális jövőkép felvázolásával kezdődik. A első fejezetekben továbbá bemutatásra kerülnek az MNB FinTech megoldásokkal kapcsolatos céljai is.

A stratégia a biztonságot, az innovációt segítő szemléletmódot, az elkötelezettséget, a szakmai alaposságot, az együttműködést, valamint a bizalmat és az etikus közvetítőrendszer kiépítését jelöli meg a stratégia fő értékeiként és sarokpontjaiként. Ezen értékekhez külön-külön fogalommagyarázatok is tartoznak, mely útmutatásul szolgál a FinTech szolgáltatók számára a stratégia megértésével kapcsolatban.

A stratégia a globális és a hazai pénzügyi szektor összehasonlításával, valamint a FinTech megoldások erősségeinek és az általuk jelentett kihívásoknak a bemutatásával is részletesen foglalkozik:

A FinTech megoldások hazai erősségei:

§ Fokozódó igény: a hazai (és a nemzetközi piac is) igen nyitott az egyszerűbb, kényelmesebb és gyorsabb pénzügyi tranzakciókat lehetővé tevő megoldások iránt. A FinTech szolgáltatások iránti igény így könnyen „eladhatóvá” teszi a hatékony megoldásokat.

§ Ügyfélbizalom a szabályozott pénzügyi szolgáltatások iránt: a szabályozott pénzügyi szolgáltatások iránti bizalom a hazai ügyfelekben meglehetősen magas fokú. A bizalom a nemzetközi viszonylatban is erős szabályozottságnak tudható be.

§ Szakemberek: hazánkban a diplomával rendelkező szakemberek száma jelentősen meghaladja az európai átlagot, így a FinTech szolgáltatók könnyebben találhatnak munkaerőt Magyarországon.

§ Globális vállalatok aktív jelenléte: Magyarországon a kedvező adottságokból fakadóan világszínvonalú, globális vállalatok nagy számban vannak jelen, tovább bővítve a hatékony FinTech megoldásokra nyitott piacot.

§ Kedvező adózási környezet: Magyarországon az Uniós viszonylatban rekordnak számító, és nemzetközi viszonylatban is alacsonynak mondható 9 százalékos társasági nyereségadó és a 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó kedvező adózási feltételeket nyújtanak a FinTech szolgáltatók számára.

§ További hazai előnyök még a magas fokú internet-lefedettség, a támogató jegybanki hozzáállás, valamint a digitalizáció erősítésére törekvő kormányzati szándék.

 

A FinTech kihívásai Magyarországon:

§ Korlátozott fogyasztói piac: a pénzügyi szolgáltatások a lakossági piacon körülbelül 6 milliós ügyfélszámra számíthatnak, amely nemzetközi viszonylatban alacsonynak számít.

§ Alacsony digitális ügyfélaktivitás, magas készpénzhasználat: a magyar pénzügyi piacon a digitalizáció messze le van maradva az Uniós átlagtól, a lakosság ugyanis még most is jelentős mértékben készpénzt használ az informatikai megoldások helyett.

§ Nehézkes, bürokratikus ügyintézés, rugalmatlan szabályozás: bár az ügyfelek részéről a pénzügyi szektorba vetett bizalmat növeli, a FinTech szolgáltatók számára kedvezőtlen a pénzügyi piac szigorú szabályozása, és az engedélyekkel és egyéb ügyintézéssel kapcsolatos erősen bürokratikus ügyintézés.

Az MNB stratégiai pillérei

A jegybank meghatározza azokat az elveket, melyek a stratégia céljának eléréshez szükséges lépések alapjait is képezik.

Az első pillér a támogató fizikai és szellemi infrastruktúra. A jegybank a FinTech szolgáltatók Magyarországra történő letelepedésének megkönnyítése érdekében kedvező és átlátható szabályozást igyekszik biztosítani mind a FinTech megoldásokhoz elengedhetetlen informatikai infratruktúra kialakítása, mind a szabályozási keretek meghatározása terén.

A második pillér a szabályozás modernizálása, melynek keretében az MNB a saját hatáskörébe tartozó eszközök vonatkozásában újszerű, innovatív rendelkezéseket igyekszik bevezetni. Az MNB emellett a magyar és a nemzetközi döntéshozók számára megalkotandó állásfoglalásaival és javaslataival is igyekszik támogatni a FinTech megoldások elterjedését.

A harmadik pillér a hazai és nemzetközi kooperáció, mely alatt a jegybank a pénzügyi intézményekkel való együttműködést, és a lehetőleg egységes szabályozásra való törekvést érti.

A negyedik pillér a fogyasztókkal szembeni etikus eljárások iránti elvárás. A digitális térben gyakran megesik, hogy a személyes jelenlét esetén magától értetődő ügyfél-centrikus hozzáállás hiányzik. Az MNB kiemelt célja, hogy a szolgáltatók a digitális térben is ugyanolyan elkötelezettek legyenek a fogyasztók iránt, mint a személyes jelenlétet feltételező szolgáltatások esetében.

Az ötödik pillér az információs-technológiai biztonság garantálása. A digitalizáció elterjedésével egyre nagyobb veszélyt jelent a kiberbűnözés és a különböző hacker támadások. A digitális infrastruktúrának az illetéktelen hozzáféréseket minden esetben ki kell szűrnie.

Az utolsó pillér a modern pénzügyi tudatosság növelése, és az ilyen téren való megfelelő oktatás. Az MNB célul tűzte ki, hogy támogassa a felhasználók képzését a digitális pénzügyi megoldások terén.

Cikksorozatunk következő részében a stratégia megoldási javaslataival, ajánlásaival és ütemtervével kapcsolatos legfontosabb újításai mutatjuk be.

Az információs-technológia jogával kapcsolatos kérdése vagy kérése esetén forduljon bizalommal irodánkhoz!

Kövessen minket Facebook-on!
LinkedIn
Share

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Weboldalunk működését úgynevezett cookie-k (sütik) segítik. A használt cookie-król és technológiákról Adatvédelmi Nyilatkozatunk nyújt részletesebb tájékoztatást. Weboldalunk megfelelő működését szükségszerű és statisztikát kezelő cookie-k teszik lehetővé. Az „elfogadás” gomb megnyomásával a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára. Amennyiben változtatni kíván a cookie beállításokon, azt böngészője beállításain keresztül teheti meg.

Bezárás