Ahogyan azt már a korábbi cikkünkben kifejtettük a drónokra vonatkozó EU-s szabályozás rendkívül hiányos és töredezett. A szabályozás egységesítése érdekében az Európai Bizottság elfogadta a drónok gyártási, kereskedelmi és üzemeltetési keretét szabályozó 2019/945. számú 2019. július 1-vel hatályba lépett rendeletet, és a gyakorlati szabályokat tartalmazó 2019/947. számú végrehajtási rendeletet. Az utóbbi bár 2019. július 1-jén lépett hatályba, azonban alkalmazására csak egy évvel később, 2020. július 1-től kerül sor, ezzel biztosítva a megfelelő felkészülési időt a tagállamok, a szolgáltatók (iparági szereplők), valamint a drónokat használó fogyasztók számára.

 

Miért volt szükség szabályozásra?

 Az információs technológia napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő területe. A technikai újításokkal azonban a jogalkotás nem képes lépést tartani, így a legtöbbször a már széles körben használt újítások jogi szabályozására csak később kerül sor. A pilóta nélküli légijármű-rendszerek (közismertebb néven drónok) szintén olyan technikai újítások, melyek jogi szabályozására egészen idáig egységes, Unió szintű szabályozás nem született.

Cikkünk témáját képező Európai Uniós rendeletek hiányában a tagállamok saját hatáskörükben állapították meg a drónokra vonatkozó szabályaikat, így az egyes tagállamokban eltérő szabályozások alakultak ki, melynek következtében fennállt annak a veszélye, hogy az egyik tagállamban jogszerűen, bejelentés vagy engedély nélkül röptethető drón használata egy másik tagállamban már nem lehetséges.

Az Európai Unió Bizottsága a szabályozás közösségi szinten történő rögzítésével a 25 kg alatti drónokra vonatkozó rendelkezéseket igyekszik egységesíteni. A tagállamok kötelesek a rendeleteknek megfelelő tartalmú nemzeti jogszabályok megalkotására, így 2020. július 1-től az egész Unió területén egységes szabályok fognak  vonatkozni a drónok használatára.

Az egységes szabályozás szükségességét számos tényező indokolta. A drónszektor egy rohamosan fejlődő iparág, becslések szerint az EU jelenlegi légi forgalma az elkövetkező 20 évben akár 50%-al is növekedhet. A pilóta nélküli légi járművek ágazata pedig akár több, mint százezer embert fog foglalkoztatni és évente több, mint 10 milliárd eurót termelő gazdasági iparággá nőheti ki magát.

A rendeletekre a drónok egyéb jellemzői is indokot szolgáltak: a pilóta nélküli légi járművek használata veszélyt jelenthet az adatvédelemre, magánéletre, valamint tovább fokozhatja az így is határokat feszegető zajszennyezettséget. Az eltérő szabályozási rendszerek harmonizációja tehát mindenképpen szükséges és időszerű volt.

Tudta? Nemzetközi kitekintésként érdemes megemlíteni a napokban bemutatott japán NEC vállalat által fejlesztett repülő „drón-autót”. A jogszablyok megalkotása mindig követi a technika fejlődését, így könnyen előfordulhat a jövőben a fenti rendelet további módosítása.

Kikre vonatkozik az új szabályozás?

Az elfogadott szabályozás mind a professzionális felhasználókra, mind a „hobbi” drónozókra egyaránt vonatkozik. Sőt, végre a hatóságok mellett az ipari résztvevők (gyártók, importálók és forgalmazók) is kötelezettségeket kaptak. A tagállamok kötelezettsége, hogy minden légi jármű egyedi azonosítóval, tulajdonképpeni „rendszámmal” legyen ellátva, mindemellett a drón tulajdonosoknak kötelezettsége lesz regisztrálni azokat az illetékes hatóságoknál. Ezek a szabályok azt a célt hivatottak elérni, hogy a drón műveletek nyomon követhetőek, távolról is azonosíthatóak legyenek a hatóságok által. A gyártóknak kötelezettsége elvégezni a fentebb hivatkozott rendeletben meghatározott megfelelőségi dokumentációt, valamint kötelesek a megfelelőségi értékelési eljárást elvégezni.

 

A drónhasználat feltételei a jelenlegi magyar és az új rendeleti szabályozással összevetve

A jelenlegi magyar szabályozás szerint a drónoknak azonosítóval nem kell rendelkezniük, használatukhoz azonban előzetes eseti légtérhasználati engedélyre van szükség. Eseti légtérhasználati engedélyt a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztályának honlapján elérhető kérelem kitöltésével lehet igényelni. Az engedély megszerzése azonban önmagában még nem elég, a felszállás előtt 30 perccel az engedélyt ugyanis aktiválni kell, leszállás után pedig le kell mondani.

Az új rendeletek a drónok használatát úgynevezett műveleti kategóriákba, magukat a drónokat pedig osztályokba sorolják. A drónok használatának feltételei, valamint a gyártók, az üzembentartók és a felhasználók felelőssége műveleti kategóriánként és a drónok osztályai szerint is eltérőek. A műveleti kategóriák a drónok osztályozásait többé-kevésbé követik, így a nehezebb, nagyobb teljesítményű drónok használata magasabb műveleti kategóriába sorolandó és komolyabb feltételekhez kötött.

A műveleti kategóriák

A rendeletek kockázati faktor szerint a drónokat a következő három kategóriába sorolják, ezek a nyílt, speciális és engedélyköteles kategóriák.

A nyílt kategóriába tartozó műveletek három alkategóriára oszthatóak, melyek az A1, A2 és A3 megjelölést kapták. A nyílt műveleti kategóriába tartozó repüléshez előzetes műveleti engedély nem szükséges, azonban a pilótának online tanfolyam elvégzését követően sikeres elméleti vizsgát kell letennie a drón reptetéséhez, mely alkategóriánként egyre több témát kell, hogy lefedjen

Az alkategóriák szerinti besorolás a drónok súlyához igazodik, így például egy 250 grammnál könnyebb drón röptetéséhez elegendő az alapvető például repülés-biztonsági, légtérkorlátozási, adatvédelmi stb. témájú kérdésekből vizsgát letenni, a nehezebb drónok használatához szükséges vizsgán már meteorológiai és repülés-teljesítményi és kockázati témájú ismeretek is szükségesek. Fontos továbbá odafigyelni a különböző biztonsági és technikai előírásokra:

• A pilótának gondoskodnia kell arról, hogy a járművet biztonságos távolságon belül, az embereket nem veszélyeztetve használja.
• A légi jármű nem repülhet magasabban, mint a földfelszín legközelebbi pontjától számított 120 méter, kivételt képez az akadályon való átjutás esete.
• A jármű nem szállíthat továbbá veszélyes árut és nem szórhat le semmilyen anyagot.

Tudta? A nyílt műveletek végző pilóta alsó korhatára 16 év, azonban a tagállamok saját területük vonatkozásában dönthetnek úgy, hogy az alsókorhatárt további 4 évvel, 12 évre csökkentik. A cikk megírásakor a magyar szabályozás még nem ismert.

A speciális műveletek kategóriájába sorolhatók azok a műveletek, melyek nem esnek bele a nyílt kategóriába, tehát nem teljesül valamely fentebb felsorolt taxatív feltétel. Ezen műveletek megkezdése előtt a pilóta kockázatelemzést végez, amelyet a műveleti engedély iránti kérelemmel együtt benyújt az illetékes hatóságnak.

Engedélyköteles kategória esetében kötelező az illetékes hatóságok által a pilóta nélküli légi járműre, annak üzemben tartására és az üzembentartóra vonatkozó tanúsítvány. Engedélyköteles kategóriába tartoznak:
a. embertömeg felett végzett tevékenységek;
b. személyek szállítását is magában foglaló műveletek;
c. valamint a veszélyes áruk szállítását is magában foglaló műveletek, amelyek baleset bekövetkezése esetén nagyfokú kockázatot jelenthetnek.

Műveleti besorolás Pilótával szemben támasztott elvárások Drón besorolás Pilóta regisztráció
Alkategória Működési terület Osztály Súly és Energia leadás (J) Azonosító/ Földrajzi meghatározás
maximum 120 m magasságban
A1 „Külső” személyek felett főszabály szerint ne, tömeg felett egyáltalán tilos repülni. Üzemeltetési szabályok betartása. C0 <250 g, max 19m/s sebesség Nem szükséges Nem szükséges

mint fentebb és

+ online oktatás

+online teszt

C1

250-900 g VAGY <80 J

max 19m/s sebesség

Szükséges egyedi azonosító

 

 

 

 

Szükséges

A2 Személyektől biztos távolban lehet repülni.

mint fentebb és

+ vizsga letétele személyesen

C2 900-4 kg
A3 Csak emberektől biztosan mentes övezetben lehet repülni. mint fentebb C3 4-25 kg
C4 Ha a működési terület kapcsán előírt.

 

Távpilótákra vonatkozó követelmények

A drónokat vezérlő személyeknek meg kell felelniük bizonyos követelményeknek, amelyeket a műveleti kategóriák (illetve alkategóriák) határoznak meg. Ebből adódóan a nyílt kategóriába tartozó műveleteket végző személynek ismernie kell a légi jármű műszaki specifikációját, továbbá ellenőriznie kell, hogy fennáll-e bármilyen műszaki probléma a felszállás előtt. Rendelkeznie kell elméleti vizsgával és kompetenciatanúsítvánnyal, melyek öt évig érvényesek és lejáratkor megújítandók.

Tudta? Közös előírás mindhárom kategóriára vonatkozóan, hogy a távpilóta nem állhat alkohol vagy pszichoaktív szer hatása alatt, az adott terület naprakész földrajzi adatait ismernie kell, valamint kellő műszaki ismerttel kell rendelkeznie.

Összegzés

Az új egységes szabályozás megalkotásával a Bizottság a jelenleg eltérő tagállami szabályokat harmonizálja. Az új rendeletek a drónokat teljesítményük és műszaki jellemzőik alapján osztályokba, a drónok használatát pedig műveleti kategóriákba, illetve alkategóriákba sorolják, melyek egyre átláthatóbb,de egyben sokak számára komolyabb követelményeket támasztanak a drónok üzemeltetőivel szemben – de egyben a hatóságok és az ipari szereplők felé is.

Kövessen minket Facebook-on!
LinkedIn
LinkedIn
Share

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Weboldalunk működését úgynevezett cookie-k (sütik) segítik. A használt cookie-król és technológiákról Adatvédelmi Nyilatkozatunk nyújt részletesebb tájékoztatást. Weboldalunk megfelelő működését szükségszerű és statisztikát kezelő cookie-k teszik lehetővé. Az „elfogadás” gomb megnyomásával a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára. Amennyiben változtatni kíván a cookie beállításokon, azt böngészője beállításain keresztül teheti meg.

Bezárás