Szakmai blog

Közösségi finanszírozási szolgáltatások

2021-11-25 | E-trade

Közösségi finanszírozási szolgáltatások

Mi az a közösségi finanszírozás?

A közösségi finanszírozásról szóló korábbi cikkünk ezen a linken érhető el.

A közösségi finanszírozás olyan közvetítési forma, amely során a szolgáltató egy mindenki által nyilvánosan hozzáférhető platformot, általában honlapot működtet, ezzel kiiktatva a hagyományos pénzügyi közvetítő intézményeket. A tőkével szűkölködő vállalkozások ezen online felületen keresztül képesek kapcsolatba kerülni nagyszámú, általában természetes személyekkel, akik kisösszegű befektetéseikkel finanszírozzák a vállalkozások tevékenységeit. Vállalkozások közösségi finanszírozást maximum 5.000.000 euró értékig igényelhetnek.

Az Uniós közösségi finanszírozási szolgáltatás megszületése

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1503 Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2021. november 10. napján történő hatálybalépése előtt nem volt uniós szintű közös szabályozás a közösségi finanszírozási szolgáltatásra tekintettel, ezért a tagállamok saját nemzeti előírásokkal szabályozták a területet. Egyes tagállamok önálló szabályozási keretet alkalmaztak, míg más országokban, mint ahogyan Magyarországon is, már a meglévő jogszabályok szerint került megítélésre a tevékenység. Következésképpen, hiába vált egyre inkább bevett alternatív finanszírozási forrássá a kezdő- és kisvállalkozások számára a közösségi finanszírozási szolgáltatás, az Uniós szintű szolgáltatás kiépítéséhez szűkségessé vált a tagállamok által közvetlenül alkalmazandó Rendelet.

 Átmeneti időszak

A Rendelet alkotói 2022. november 10. napjáig átmeneti időszakot biztosítanak azon szolgáltatók számára, amelyek a különböző nemzeti jogok alapján már engedéllyel rendelkeznek. Az egyéves ideiglenes ciklus alatt lehetősége nyílik az említett szolgáltatóknak nemzeti engedélyeiket a Rendelet szerinti engedélyre történő átváltásra, valamint a szolgáltatásaikat most indító vállalkozások is megszerezhetik a tevékenységi engedélyt.

Ki nyújthat közösségi finanszírozási szolgáltatást?

A Rendelet 12. cikke értelmében olyan az Unióban letelepedett jogi személyek nyújthatnak közösségi finanszírozási szolgáltatást, akik közösségi finanszírozási szolgáltatóknak minősülnek. Lényeges újítása a Rendeletnek, hogy már nem az ESMA, hanem a szolgáltató letelepedési helye szerinti tagállam illetékes felügyeleti hatósága engedélyezheti a szolgáltatást. Magyarországon az MNB tölti be ezt a pozíciót. Az ESMA szorosan együttműködik az engedélyt biztosító hatóságokkal, statisztikai adatokat gyűjt, valamint a közösségi szolgáltatók nyilvános és naprakész nyilvántartását vezeti.

A közösségi finanszírozási szolgáltatás menete

A szolgáltatók a platformon keresztül esélyt nyújtanak a vállalkozások projektjeinek bemutatására, amelyek finanszírozására a meghatározott ideig tartó kampányidőszak alatt jelentkezhetnek a befektetők.  Fontos hangsúlyozni, hogy a szolgáltatóknak semmilyen érdeke nem fűződhet a platformjaikon feltüntetett közösségi finanszírozási ajánlatokhoz.

A Rendelet hatálya kiterjed mind a befektetésalapú, mind a hitelalapú közösségi finanszírozási szolgáltatásokra. Az előbbi esetén a vállalkozás hozamot fizet a befektetőknek járó részvény vagy kötvény után, míg a hitelalapú közösségi finanszírozási szolgáltatás során a finanszírozók előre meghatározott kamattal kapják vissza a befektetett összeget.  Mindkettő szolgáltatás nagykockázatú, mivel jelentős tőkét képesek megmozgatni, ezért a közösségi finanszírozási szolgáltató részére különféle adatokat kell szolgáltatni a platformra történő regisztráció során, így kompenzálva a vállalt kockázatot. Mindemellett a platformon csak olyan projekt szerepelhet, amely egy előzetes vizsgálat által bemutatásra megfelelőnek bizonyul.

Tapasztalt és tapasztalatlan befektetők

A Rendelet különbséget tesz az úgynevezett tapasztalt és tapasztalatlan befektetők között, védve a tapasztalatlan befektetőket. Belépéskori tudástesztnek kell alávetni a tapasztalatlan befektetőket, hogy a befektetéssel járó magas kockázatot megérthessék, valamint a szolgáltatók kötelesek figyelmeztetni őket, hogy előfordulhat, hogy a felületen nyújtott szolgáltatások számukra nem a legelőnyösebbek. Továbbá, ha egy tapasztalatlan befektető tervezett befektetése meghaladja a Rendelet által kitűzött limitet, a szolgáltató köteles azt biztosítani, hogy az adott befektető kapjon kockázati figyelmeztetést. Ezenfelül a szolgáltató köteles biztosítani a tapasztalatlan befektetői számára a szerződéskötést megelőző gondolkodási időszakot, amely során a leendő befektető bármikor, indoklás és következmény nélkül visszavonhatja a befektetési ajánlatát.

Közösségi finanszírozási szolgáltatással és az információs technológia jogával kapcsolatos további információkért, jogi tanácsadásért keresse bizalommal szakértő kollégáinkat!

 

Eltitkolt vagyon - Mennyi Bitcoinja van a házastársamnak?

2021-12-17
Eltitkolt vagyon - Mennyi Bitcoinja van a házastársamnak?

Nem ismeretlen témakör manapság az ügyvédek és bíróságok számára, ha egy válóper során felmerül, hogy a válófélben lévők egyike, vagy akár mindkettőjük rendelkezik kriptovaluta, például Bitcoin-befektetésekkel. Ugyanakkor a válóperes tárgyalások során kötelezően nyilvánosságra kell hozzuk a vagyonunk tárgyát képező összes vagyonelemet, hiszen a pénzügyi rendezésre csak ezen információk birtokában kerülhet sor. Felmerül a kérdés, hogy számíthatunk-e házastársunk őszinteségére, illetve hogy - akár jogi úton - milyen segítséget tudunk igénybe venni a konkrét Bitcoin-állomány felkutatására, hogy az a közös vagyon megosztása során szintén felosztásra kerüljön (lehetőleg) megegyezés szerinti módon és arányban.

Bővebben

Közösségi finanszírozási szolgáltatások

2021-11-25
Közösségi finanszírozási szolgáltatások

A kezdő vállalkozások gyakran olyan tőkehiányban szenvednek, amely következtében a család és az ismerősök (esetleg túlzott bizalommal rendelekző támogatók) által nyújtott finanszírozással sem közelíthető meg az intézményi befektetés. Korábbi cikkünk folytatásaként jelen írásunkban a kezdő- és kisvállalkozások tőkéhez jutásának akadálymentesítésére szolgáló új, az Európai Unió közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókra vonatkozó rendeletének fő rendelkezéseit és a szabályozás adta lehetőségeket mutatjuk be.

Bővebben

Deepfake – megtévesztő tartalmak az interneten

2021-11-02
Deepfake – megtévesztő tartalmak az interneten

A deepfake fogalmát a „deep learning” (mély tanulás) és a „fake” (hamis, valótlan) szavak összevont alakja alkotja. Egy olyan technológiát jelent, amellyel – a mélytanulás folyamatával -  megtévesztően hiteles videó- és hangfelvételeket lehet készíteni. Napjainkra olyannyira élethű hamisítványokat készítenek, hogy emberi szemmel csak nagy odafigyeléssel vehető észre a valótlanság. Bár a 21. század érdekfeszítő újítása, a deepfake egyúttal rendkívüli veszélyeket is hordoz. Cikkünkben ezen technológiák vívmányait és kockázatait mutatjuk be.

Bővebben

Állunk rendelkezésére az információs technológiával kapcsolatos jogi kérdések tekintetében!

Kapcsolat