MUNKATÁRSAINKDR. HAVAS-SÁGHY GÁBORDR. SZÉKELY TÍMEA

DR. ARATÓ MÁRK

DR. DABASI ZSÓFIA

DR. PÁRKAI DÁNIEL

DR. HAVAS-SÁGHY GÁBOR

DR. HAVAS-SÁGHY GÁBOR

Dr. Havas-Sághy Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett ügyvéd, info-kommunikációs szakjogász, az iroda vezetője.

Egy több generációs jogászcsalád legfiatalabb sarjaként tanulmányai során már egészen korán a gazdaság és politika felé terelődött érdeklődése.

A jog és államtudományi diplomát a PPKE-JÁK-n szerezte, azonban egyetemi évei alatt részt vett a San Franciscói Egyetem jogi karának nyári-egyetemi oktatásán, valamint 1 évet töltött ösztöndíjjal a Hollandiában, Nijmegenben található Radboud Universitat jogi karán. Az egyetem alatt gyakornoki idejét a Freshfields Bruckhaus & Deringer Oppenheim és Társai Ügyvédi Irodában töltötte, értékes tapasztalatokat szerezve a nemzetközi jog, a nemzetközi klientúra kezelés kapcsán. Szakdolgozatának anyagát (amelynek tárgya az Európai Unió szerződéses kapcsolatrendszere az Andesi Közösséggel volt) Hollandiában és Kolumbiában gyűjtötte, valamint kutatott és tanulmányokat folytatott a Los Andes – és Nacional de Colombia egyetemeken. Az egyetem utolsó évében kezdett dolgozni a Reiniger Ügyvédi Irodában, mint jogi asszisztens.

A jogi diploma abszolválását követően fenti tapasztalatokat jól használva és tovább kamatoztatva dolgozott először a Reiniger Ügyvédi Irodában, majd a Gayer és Társai Ügyvédi Irodában, ahol volt szerencséje együtt dolgozni Dr. Gayer Gyula nagytekintélyű és nemzetközi szinten ismert és elismert ügyvéddel. Időközben különálló diplomát szerzett a University of Abertay Dundee-n Europai Üzleti Jog LLB with Honours minősítéssel, valamint elvégezte a Dundee University, Business School Enterprise Gym intézményének vállalkozás fejlesztési képzését.

2010 novemberében döntött úgy, hogy saját ügyvédi irodát alapít, bízva abban, hogy a hosszú évek alatt legfontosabbnak megismert erények, azaz a megbízhatóság és gyorsaság, precizitás és ügyfélbarát munkavégzés, valamint a modern technika és a klasszikus ügyvédi hivatásra vonatkozó elvárások jegyében történő szolgáltatás a megfelelő forma ebben a hivatásban.

Kétéves képzés keretében info-kommunikációs szakjogász (LLM) képesítést szerzett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Informatikai- és Kommunikációs Jogi Tanszékén. 

Aktív előadó és work-shop-ok rendszeres résztvevője. Tanulva tanít és tanítva tanul.Nyelvtudás

  • Angolul felsőfokú szakmai szinten beszél
  • Spanyolul tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezik
  • Németül ért és olvas

Dr. Székely Tímea

Dr. Székely Tímea

2011-ben szerezte diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Kar, jogász szakán. A diploma megszerzését követően, érdeklődési területének megfelelően ügyvédjelöltként klasszikus polgári jogi ügyekkel kezdett el foglalkozni.

Kezdetben a felszámolási – és csődeljárások valamint a földügyek vitelében, majd közigazgatási eljárások – jellemzően szerencsejáték jogi – és a gazdasági jog területén szerzett tapasztalatot. Céljául tűzte ki, hogy megalapozott szakmai tudással nézzen szembe a jogi szakvizsga magas elvárásainak, melyet 2017-ben – gazdasági jogi részt illetőn szóbeli dicsérettel –  abszolvált.

2018. áprilisától dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában ügyvédként, ahol a klasszikus polgári jogi ügyek vitele mellett adatvédelmi ügyek kezelésében is közreműködik állandó jelleggel.

Sikerének kulcsát állandó szakmai fejlődésében látja, 2020. januárjában az ELTE posztgraduális képzésének keretében adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász (LLM) képzettséget szertett.Nyelvtudás

  • angol „C” típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Dr. Arató Márk

Dr. Arató Márk
2018-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem – Állam és Jogtudományi Karán jogász szakon. A jogi egyetem előtt az ELTE – Társadalomtudományi Karán szerzett diplomát Nemzetközi Tanulmányok szakon 2012-ben. Jogi tanulmányai során különösen a polgári és pénzügyi jog, valamint a szellemi alkotások joga iránt kezdett el érdeklődni.

Jogi szakdolgozatát 2018. elején írta, „A szoftver szerzői jogi kérdései és szabályozása” címmel, melyben a szoftver digitális jellegéből fakadó sajátosságok és a szerzői jog megoldási módszereinek összefonódását kutatta.

Gyakornoki idejét a Burai-Kovács, Perlaki, Stanka, Szikla és Társai Ügyvédi Irodánál töltötte, ahol főképp pénzügyi joggal és devizahitelekkel kapcsolatos ügyekkel foglalkozott.

A diploma megszerzését követően, 2018. júliusától ügyvédejöltként dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodánál.Nyelvtudás

  • Angolul tárgyalóképes, felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezik.
  • Spanyolul társalgási szinten beszél, középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezik.

Dr. Dabasi Zsófia

Dr. Dabasi Zsófia

2014-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán. Jogi tanulmányaival párhuzamosan 2013-ban az ELTE alapképzési szakán politológus szakképzettséget szerzett.

Gyakornoki idejét a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészségen töltötte, valamint egy városi önkormányzat működésébe is betekintést nyert. Közvetlenül a jogi diploma megszerzését követőn egy budapesti ügyvédi irodában helyezkedett el ügyvédjelöltként. Jelentős tapasztalatot szerzett mind a peres, mind a peren kívüli képviselet területén, beleértve a polgári jog – elsősorban gazdasági jog, munkajog, ingatlanjog, kereskedelmi jog, végrehajtási jog, családi jog, öröklési jog területét illetve a büntetőjog területén felmerő változatos ügyek vonatkozásában.

Releváns szakmai tapasztalatokkal rendelkezik a szellemi alkotások (elsősorban szerzői jog, védjegyjog) jogterületén és az adatvédelem területén is.

  1. októberétől a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédjelöltje.

2018-ban az ELTE posztgraduális képzésén szerzett családjogi szakjogász képesítést (LLM).

2019-től ügyvédként dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában.Nyelvtudás

  • angol “C” típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezik,
  • német “C” típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezik

Dr. Párkai Dániel

Dr. Párkai Dániel

A Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd, 2014-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán.

Egyetemi évei alatt a kötelező szakmai gyakorlatát egy kisebb budapesti ügyvédi irodában jogi asszisztensi munkakörben töltötte, közel egy év időtartamban. Gyakornoki ideje alatt hasznos tapasztalatokra tett szert az ingatlanjog, a gazdasági társaságok joga, valamint az egyéb klasszikus polgári jogi jogterületeken. Önálló munkavégzéshez szükséges tapasztalatait már itt elkezdte elsajátítani, és angol nyelven is végrehajtott feladatokat.

Ügyvédjelölti, majd ügyvédi munkája során – az Ügyvédi Iroda profiljába illeszkedően – jelentős tapasztalatot szerzett az információ-technológia, a szellemi alkotások joga és a gazdasági jog területén. Emellett napi feladatai közé tartozik a fizetésképtelenségi eljárások és ingatlanügyek vitele is.

2014. decembere óta dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában, mint ügyvédjelölt.

2019-től ügyvédként dolgozik a Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Irodában.

2020-ban info-kommunikációs szakjogász képzettséget (LLM) szerzett.Nyelvtudás

  • Angolul tárgyalóképes felsőfokú „C” nyelvvizsgával rendelkezik.

A long awaited change: 15% tax in Hungary on crypto gains

2021-05-15
A long awaited change: 15% tax in Hungary on crypto gains

The Hungarian government is planning to lower most of the tax burdens as a means of restarting the economy after the devastating effects of the corona virus. Part of the planned changes in taxation includes lowering the tax on incomes after cryptocurrency related activities. The new laws have not yet been accepted by Parliament, based on the current goals of the government however we can expect a welcome change in the taxation of crypto assets. We have summarized the most important expected changes below.

Read more

Harmonisation of Hungarian information protection law with GDPR

2018-09-14
Harmonisation of Hungarian information protection law with GDPR
In the past months, one of the most relevant news and legal topic has been that of data processing. And alas the regulation of data processing in Hungary has arrived to a new milestone on July 17th 2018, when the Hungarian Parliament adopted an amendment of Act 113 of...
Read more