Az adatok begyűjtésére és feldolgozására azok a kamerák, radarok, érzékelők hivatottak, melyek jelenleg csak a járművek „adatfeldolgozói”, azonban elképzelhető, hogy a jövőben a közlekedést szabályozó táblák, eszközök, festések is képesek lesznek ilyen jellegű adatkommunikációra, amelyet a járművekkel való kapcsolattartás során fel is lehetne használni. Az önvezető autók jogi megítéléséről és felelősségi kérdéseiről már korábban értekeztünk, azonban az önvezető autók adatvédelemmel kapcsolatos megítélése is legalább ennyire fajsúlyos kérdés.

Az adatgyűjtés jogi megítélése

Mivel esetenként olyan adatok felhasználásáról van szó, melyek személyes jellegűnek minősülhetnek, úgy elengedhetetlen a megfelelő jogi garancia, azok védelmét és jogszerű felhasználását illetően. Az adatok többsége rendszerint csak távolságok felmérésére, akadályok realizálására alkalmasak, ezért azok nem jelentenek problémát adatvédelmi szempontból. Azonban ha olyan adatokról beszélünk, mellyel kapcsolatban beazonosíthatóvá válik egy természetes személy (pl. videó felvételek, amelyeken a személy testének egy része már látszik), úgy azok már személyes jellegű adatok.

Tehát valószínűsíthető az a jogi elvárás, hogy az autó tulajdonosának / üzemeltetőjének a személyes adatok védelmét, annak megőrzési idejét, a feldolgozás célját és az adatalany tájékoztatását elássa.

A korábbi cikkünkben említett baleseti-rekonstrukció jegyében, egy, a repülőgépek fekete dobozához hasonlatos, adatgyűjtő alkalmazása sem elképzelhetetlen. A felvételek megőrzése csak ezen cél megvalósítása érdekében lehetséges, ily módon hasonlatos lehetne a mai biztonsági kamerák működöséhez.

Kitekintés a világra

A Washingtonban székelő Federal Trade Commission (FTC) álláspontja szerint az adatgyűjtés nem feltétlenül csak az utasok biztonságát szolgálja, hanem az ilyen tevékenység során gyűjtött adatok marketing célra történő felhasználása sem kizárt. Az adatok harmadik fél részére történő értékesítésnek több célja is lehet, elsősorban azonban a hatalmas összegyűjtött adatmennyiség értékes volta miatt újabb bevételi forrást jelent az autógyártóknak.

Az Otonomo nevű izraeli cég, az adatok megvásárlása után elemzi, majd feldolgozza azokat, ezután továbbértékesíti partnereinek. Ilyen partnerek lehetnek a parkolást segítő okos telefonon futó alkalmazást fejlesztő vállalkozások, vagy bármilyen cég, aki az adatok alapján választja ki üzletének vagy hirdetéseinek pontos helyét.

Az okos autók által rögzített adatok tehát adott esetben tényleges marketing értékkel rendelkeznek.

Fontos hangsúlyozni, hogy az adatok nem kerülhetnek illetéktelen harmadik személyek birtokába az érintett hozzájárulása nélkül. Több autógyár is arra a fogyasztók szempontjából kedvező álláspontra helyezkedett (pl. a Toyota, a General Motors és a Ford is), hogy a személyes adatok kontextusában elengedhetetlen az érintett hozzájárulási nyilatkozata. A nyilatkozatot beépíthető az adásvételi-és lízingszerződésbe, illetve gyakori a különböző figyelmeztető panelek elhelyezése az okos autók kezelési útmutatójában. A jövő tulajdonosának is körültekintőnek kell lennie a sokszor terjengős szerződések aláírása előtt.

Az FTC szerint sem elengedhetetlen az a követelmény, hogy az okos autók vásárlása előtt a leendő tulajdonos széleskörű tájékoztatást, esetlegesen előzetes oktatást kapjon az adatok megfelelő kezelését illetően. Továbbá arra is felhívja a figyelmet, hogy az autók tömeges irányítása ily módon könnyebb lehetne, amely adott esetben a terrorizmus új fajtáját jelenthetné. Az új, innovatív technológiai megoldások tehát tőlünk nyugatabbra is szívesen fogadottak, de ezek alkalmazását az adatok megfelelő kezeléséhez, valamint a forgalomban szereplő személyek teljes biztonságának garantáláshoz köti. Azonban ezen a ponton megjegyeznénk, hogy a hacker-támadások jellemzően nem adatvisszaélésre, hanem sokkal inkább szoftverhibára utalnak.

Ryan Calo, a Washingtoni Egyetem robotika jogát oktató docense szerint: „a jog eddig nem volt képes lépést tartani az autóiparban lezajló rendkívüli technológiai fejlődéssel, ezért nincs olyan adatvédelmi törvény, amelyet az autógyártóknak be kellene tartaniuk.” A szakember elmondása alapján, az autógyártó vállalatok nagy mennyiségű adatot gyűjtenek és jelenleg nincsen megfelelő, átfogó jogi szabályozás, amely korlátozhatná ezt a folyamatot.

Vonatkozó adatvédelmi rendelkezések és törekvések az Európai Unióban

A jogi szabályozás nemcsak az Egyesült Államokban, de jelenleg az EU-ban is hiányos. Az Európai Bizottság ugyanakkor törekszik az okos autókból nyerhető adatok megfelelő célra történő felhasználásra egy ún. Intelligens Közlekedési Rendszer kifejlesztésén keresztül.

A Bizottság célja az, hogy az autók és az útrendszerek képesek legyenek hatékonyan kommunikálni a forgalom enyhítése érdekében, ezáltal csökkentve a káros anyagkibocsátást. Az okos közlekedési rendszerekkel csökkenthetőek vagy elkerülhetőek lennének a közlekedési dugók, és a forgalom folyamatossá válásával csökken az üvegházhatású gázok emissziója. Ehhez a Bizottságnak szüksége van az autógyártók együttműködésére és valósidejű adatmegosztására.

A Bizottság Együttműködő Intelligens Közlekedési Rendszerek Európai Stratégiájának (C-ITS) legfontosabb vívmánya lehetne az összegyűjtött adatok, valamint a közlekedés biztonságának garantálása, tovább a forgalmi viszonyok javítása, a környezet kímélése és a balesetek hiteles rekonstrukciója. Az ökoszisztéma több szereplőjének együttműködésével ily módon rendkívüli eredmények érhetők el. Azonban fontos megjegyezni, hogy az okos autók által összegyűjtött személyes adatok veszélynek tehetik ki a vezetőt.

A jármű összegyűjtheti az adatokat a csatlakoztatott telefonról, mely tartalmazhatja a levelezésünket, hívásokat és további adatokat is. A jármű gyűjthet adatokat akár az ajtó ki- és becsukásával, a világítás kapcsolásával is, továbbá tárolhatja a kedvenc úti célokat, helyeket. Az összegyűjtött adatok hasznossá is válhatnak, például bűncselekmények felderítésénél is.

§ Tudta? 2017-ben Londonban ismeretlen elkövetők a sértett házában lévő eszközzel indítottak be egy önvezető járművet. Az elkövetők, a rendszer hiányosságait kihasználva, ily módon eltulajdonítatták a járművet.

Összegzés

Az EU-hoz hasonlóan hazánkban is töredezett, sőt félig nem is létező a jogi szabályozás. Dr. Udvary Sándor, a Károli Gáspár Református Egyetem docense 2018. februárjában Győrben tartott Autonóm Járművek Jogi Kérdései Konferenciaközpont ülésén tartott beszédében kifejtette, a legfontosabb a felelősség kérdésének tisztázása. A fentebb hivatkozott felelősségről szóló cikkünkben már korábban kifejtettük, hogy ez a terület kizárólag a találgatások táptalaját képezi.

Az okos autókkal összefüggésben lévő adatvédelemmel kapcsolatban is megfigyelhető az IT-jog területére jellemző jelenség, miszerint a technológia folyamatosan fejlődik, azonban a jogalkotók messze elmaradnak a megfelelő jogi környezet biztosításától. Mindamellett, hogy az okos autók elterjedése biztonságosabb közlekedést eredményezhet majd a jövőben, adataink biztonsága sem elhanyagolható kérdés. Az adatgyűjtéssel kapcsolatban a hozzájárulási nyilatkozat, az érintettek előzetes tájékoztatása, továbbá a gyártók részéről a jogrendszerekkel kompatibilis szoftverek alkalmazása mind a megfelelő adatvédelmet szolgálhatja.

Kövessen minket Facebook-on!
Facebook
Facebook
LinkedIn